Spreekuren – Huisartsenpraktijk Maasdam – Maasdam
Huisartsenpraktijk Maasdam
Maaslaantje 2 3299 AM
Maasdam

Spreekuren

Spreekuur van de huisarts

In het algemeen wordt er iedere dag spreekuur gehouden van 8.00u-10.30u en van 13.30u-16.30u, hiervan zijn sommige tijdstippen gereserveerd voor spoed.

U kunt voor het gewone spreekuur indien gewenst aangeven bij welke dokter u wilt komen. De assistente houdt daar zo goed mogelijk rekening mee. Bij spoedafspraken kan dit echter niet.

Als u een afspraak maakt, worden er tien minuten voor u gereserveerd.

Als u meer klachten zou willen bespreken of als u meer tijd nodig denkt te hebben, vragen wij u dit aan te geven bij de assistente. Ze zal in dit geval een dubbele afspraak voor u maken van twintig minuten.

Bij het maken van de afspraak vraagt de assistente u voor welke klacht u op het spreekuur komt. Ze stelt u de vragen volgens de vragenlijst van het Nederlands Huisartsen Genootschap om te kunnen beoordelen of uw klacht dezelfde dag moet worden gezien of ook op een later moment in de week kan worden ingepland.

Bij sommige vragen is een bezoek aan de arts niet noodzakelijk. In dat geval stelt de assistente u voor om uw vraag voor te leggen aan de dokter. Tussen 14.00u-16.30u kunt u bellen voor het antwoord op uw vraag.

Als het voor u vervelend is om uw klacht via de telefoon toe te lichten, kunt u dit gerust tegen de assistente zeggen. Wij hebben daar begrip voor, maar moeten wel enkele vragen stellen om uw afspraak goed te kunnen inplannen.

Onze agenda is zo ingedeeld dat er enkele spoedplaatsen op dezelfde dag worden vrijgehouden. Voor klachten die geen spoed hebben, kunt u meestal binnen enkele dagen terecht. Als u alleen op een bepaalde dag kunt, adviseren wij u ruim van te voren te bellen.

Afspraak voor dezelfde dag

Als volgens u uw klacht dezelfde dag moet worden beoordeeld, vragen wij u om zo vroeg mogelijk in de ochtend te bellen (vóór 10.00u) om dit te overleggen. Wij houden enkele plaatsen voor spoed vrij in onze agenda of vragen u indien het niet anders kan om tussen het spreekuur door te komen. Een duidelijke toelichting van de reden van het consult is in zo’n situatie extra belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen inplannen en eventueel voorbereidingen te treffen.

Spoed

Als u dringende medische hulp van uw huisarts nodig hebt, bel altijd eerst naar de praktijk. Soms is de dokter op visite of afwezig, dan kan de assistente u uitleggen wat de snelste weg is voor de medische hulp die u nodig heeft.

Overige spreekuren

De Praktijkondersteuners en doktersassistentes hebben hun eigen spreekuren op afspraak. In de praktijk is tevens een volwassen- en jeugdpsycholoog aanwezig op resp. maandag en donderdag.

Voor kleine ingrepen is er een speciaal spreekuur bij de huisarts. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt als de huisarts dit aangeeft tijdens een consult. Instrumentarium wat bij deze ingrepen wordt gebruikt wordt uiteraard professioneel gesteriliseerd.

Vragen

Als u een vraag hebt waarvoor het niet nodig lijkt het spreekuur te bezoeken, kunt u deze telefonisch of via de email (info@praktijkmaasdam.nl) aan ons voorleggen. Graag hierbij uw naam en geboortedatum en een telefoonnummer waarop u te bereiken bent vermelden. Als uw vraag voor 10.00u binnenkomt wordt deze dezelfde dag verwerkt. Als uw vraag later binnenkomt wordt deze volgende werkdag beantwoord. De assistente bespreekt uw vraag met de huisarts en u kunt dan ’s middags tussen 14.00u-16.30u terugbellen naar de assistente voor het antwoord, ook als u een mail heeft gestuurd.

Niet verschenen zonder bericht

We willen u vriendelijk maar dringend verzoeken om uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen als u onverwachts bent verhinderd.

In de praktijk komt het helaas weleens voor dat een afspraak op een spreekuur (bij een van onze huisartsen, praktijkondersteuners of assistentes) niet wordt nagekomen. Hiermee gaat tijd verloren waarop een andere patiënt had kunnen worden ingepland. Zonder tijdige afzegging kan deze spreekhuurtijd niet meer worden ingevuld.

Wat gebeurt er bij een afspraak die niet afgezegd is?

Als u niet heeft afgezegd, zullen wij u conform de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging een factuur opsturen van 25 euro. Dit zogenaamde wegblijftarief wordt gezien als schadevergoeding en is daarom niet btw-plichtig en wordt ook niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Het liefste besteden wij onze spreekuren uiteraard aan u en u bent dan ook altijd van harte welkom op de door u gemaakte afspraken. Door bovengenoemde regeling hopen we op doelmatige spreekuren met voldoende tijd voor iedereen die het nodig heeft.