Medische verklaringen – Huisartsenpraktijk Maasdam – Maasdam
Huisartsenpraktijk Maasdam
Maaslaantje 2 3299 AM
Maasdam

Medische verklaringen

Het komt steeds vaker voor dat uiteenlopende instanties om een medische verklaring vragen.

Indien u patiënt bent bij onze praktijk mogen wij op grond van de regels van de KNMG – de beroepsorganisatie voor artsen – geen schriftelijke, digitale of mondelinge medische verklaringen afleggen over uw gezondheid, ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts d.w.z. een arts waarbij u niet onder behandeling bent.
De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn dat uw huisarts zich moet richten op en zo goed mogelijke behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u moet kunnen opbouwen. Bij verklaringen licht het risico van een belangenconflict op de loer waardoor dit vermeden moet worden ook als sommige instanties (CBR bijvoorbeeld) daartegen geen bezwaar zouden hebben. Daarnaast kan uw huisarts niet altijd beoordelen wat precies de criteria zijn voor bijvoorbeeld een oordeel over uw arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over medische verklaringen vindt u op de website van de KNMG

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen.
Wel mag uw eigen huisarts op uw verzoek en met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan andere artsen of instanties informatie verschaffen uit uw medische dossier. Er zijn kosten verbonden aan deze informatieverstrekking. Wij verzoeken u uw verzoek tijdig te doen indien van toepassing. Houdt u daarbij rekening met een antwoordtermijn van drie weken.