Patiëntenkrant najaar 2022 – Huisartsenpraktijk Maasdam – Maasdam
Huisartsenpraktijk Maasdam
Maaslaantje 2 3299 AM
Maasdam

Terug naar overzicht

Patiëntenkrant najaar 2022

COVID-19

Gelukkig zijn sinds het voorjaar de meest ingrijpende maatregelen om het aantal corona infecties en ziekenhuisopnames te voorkomen niet meer nodig geweest. We zijn blij dat met uitzondering van het geven van handen de zorg weer grotendeels in zijn normale vorm geleverd kan worden.

Wel blijft het van belang bij corona achtige klachten voorzichtig te zijn en altijd een zelftest te doen ter uitsluiting van een besmetting, alvorens u met deze klachten naar het spreekuur komt. Nog altijd is er na besmetting quarantaine nodig en blijft het van groot belang vermijdbare besmettingen daadwerkelijk te voorkomen op deze wijze. In geval van een positieve test voorafgaand aan een contact met de praktijk, geeft u dit svp altijd aan ons door zodat een evt. spreekuurbezoek of visite op een veilige wijze kan worden ingepland en uitgevoerd.

Accreditatie

Afgelopen voorjaar heeft er weer een controlebezoek (audit) plaatsgevonden door de NPA (https://npacertificering.nl/) met gelukkig opnieuw een positief resultaat. We zijn er blij mee en eigenlijk ook wel een beetje trots op dat we al meer dan 15 jaar onafgebroken dit keurmerk als praktijk hebben mogen dragen. Bij zo’n audit worden ook altijd de plannen voor de komende jaren besproken. Voor de komende 3 jaar heeft de praktijk gekozen voor het onderwerp ‘positieve gezondheid’ als basis voor ons kwaliteitsbeleid. Dit houdt in dat bij (chronische) gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld het hebben van hoge bloeddruk, verhoogde bloedsuikerwaarden of aan overgewicht gerelateerde klachten/aandoeningen, extra gepoogd zal worden om te kijken wat er mogelijk is om uw gezondheid te helpen bevorderen. Dit jaar en ook de komende 2 jaar zullen praktijkmedewerkers daarom extra geschoold worden om met u samen tot een werkzaam plan van aanpak te komen. Wellicht dat u in komende spreekuurcontacten daar het een of ander van zult merken. Als u zelf al eens wilt kijken welke (eenvoudige) mogelijkheden er kunnen zijn ter bevordering van de gezondheid, kunt u kijken op:

https://www.artsenleefstijl.nl/leefstijlroer

Dit schema kan ook door praktijkmedewerkers met u besproken worden bij een contact waarbij leefstijl als (deel van de) oplossing van gezondheidsklachten aan de orde komt.

Digitale toegang tot uw dossier

Zoals al in de vorige patiëntenkrant genoemd is, is het tegenwoordig mogelijk op een veilige manier toegang te bieden tot de dossiers. Via een portaal wat u kunt vinden op onze website, is het mogelijk de uitkomst van de laatstgehouden consulten in te zien, lab uitslagen te bekijken en binnengekomen specialistenbrieven te lezen. Ook kunt u op een heel eenvoudige manier herhaalrecepten aanvragen en vragen voorleggen die u anders via de mail naar ons zou sturen. Op zeer korte termijn wordt ook het maken van spreekuur afspraken via dit portaal mogelijk en zal er een app voor gebruik met smartphones aangeboden worden om het geheel nog makkelijker in het gebruik te maken.

U kunt zich aanmelden met de daarvoor bestemde knop op onze website (www.praktijkmaasdam.nl)

Veranderingen in het team

Casper Brokking, de huisarts in opleiding die het achterliggende jaar zijn stage in de praktijk heeft gelopen, is nu klaar met zijn stage. Het is een fijn jaar geweest waarin Casper veel van het vak heeft meegekregen en zich dat eigen heeft gemaakt. Dank aan iedereen die daaraan heeft mee willen werken door zijn spreekuren te bezoeken. Vanaf 1 september komt een nieuwe huisarts in opleiding in de praktijk: Dr. Ryshica Ramkehlawan. Zij is een huisarts in het laatste jaar van haar opleiding (haar eerdere stage heeft zij succesvol afgerond in Ridderkerk bij dr. Caljouw) en zal dus al snel starten met het doen van zelfstandige spreekuren. Ook gaat de opleiding van onze stagiair doktersassistente (Rosa Wijsman) heel voorspoedig. Zij zal einde van dit jaar volledig gediplomeerd zijn.

Caroline heeft helaas afscheid genomen na ons team vele jaren met veel inzet en enthousiasme te hebben versterkt. We zijn dankbaar voor al die jaren en hopen nu snel een vaste vervanger voor haar te kunnen vinden. In de komende maanden zullen haar taken worden overgenomen door 2 tijdelijk bij onze praktijk werkzaam zijnde doktersassistenten: Desiree Kornet en Reaggan van Oord. Desiree werkt al langere tijd in de praktijk, Reaggan heeft aan het begin van dit jaar ook al eens enkele maanden in de praktijk gewerkt en sommigen van u zullen haar dus al kennen of aan te telefoon gesproken hebben.

Met vriendelijke groet,

W. de Jong

Publicatiedatum: 18-08-2022