Patiëntenkrant najaar 2021 – Huisartsenpraktijk Maasdam – Maasdam
Huisartsenpraktijk Maasdam
Maaslaantje 2 3299 AM
Maasdam

Terug naar overzicht

Patiëntenkrant najaar 2021

COVID-19

Ondanks de hoop na deze zomer de corona beperkingen achter ons gelaten te hebben, is er momenteel helaas toch weer een spannende situatie door drukte in de ziekenhuizen.

Ook de ons omringende ziekenhuizen kunnen op sommige dagen de drukte op de spoedeisende hulp maar nauwelijks aan en in spoedsituaties is het helaas een aantal malen voorgekomen dat een patiënt van onze praktijk naar een ander ziekenhuis moest worden gebracht.

In tegenstelling tot wat eind november in een persbericht te lezen viel, is het echter niet zo dat ook in onze huisartsenpraktijk de zorg wordt afgeschaald. We hopen dat dit ook de gehele winterperiode zo kan blijven. Het is dus niet nodig dat u zorg waarvoor u anders ons spreekuur zou bezoeken uitstelt tot later. De huisartsenzorg blijft zo lang dat mogelijk is normaal beschikbaar, net als de spreekuren van de assistentes, de praktijkondersteuners en de psychologen.

Waar het wel erg druk is en niet alle zorg geboden kan worden is de thuiszorg. Patiënten die al zorg ontvangen blijven dat natuurlijk zo goed mogelijk krijgen, maar het aanmelden van nieuwe patiënten is al het hele jaar lastig geweest door gebrek aan capaciteit en dit najaar is dat nog een stuk ingewikkelder geworden. Indien u voorziet thuiszorg nodig te gaan hebben op een termijn van enkele weken of maanden is het verstandig dit alvast aan te geven aan de thuiszorgorganisatie van uw keuze. Bij een onverwachte en urgente noodzaak is het verstandig ook uw zorgverzekeraar te betrekken als het niet mogelijk blijkt zelf een thuiszorg aanbieder te vinden die u zorg kan leveren. Verder is het natuurlijk altijd belangrijk te kijken wat binnen uw eigen kring door mantelzorgers, familieleden, buren of andere bij u betrokkenen opgepakt kan worden.

 

Digitale toegang tot uw dossier

Na lang wachten (het is al geruime tijd terug via de patiëntenkrant aangekondigd) zijn we eindelijk zo ver dat het mogelijk is op een veilige manier toegang te bieden tot de dossiers. Het is dan mogelijk de uitkomst van de laatst gehouden consulten in te zien, lab uitslagen te bekijken en binnengekomen specialistenbrieven te lezen. Ook kunt u op een heel eenvoudige manier herhaalrecepten aanvragen en vragen voorleggen die u anders via de mail naar ons zou sturen. Op zeer korte termijn wordt ook een app voor gebruik met smartphones aangeboden om het geheel nog makkelijker in gebruik te maken. U kunt zich aanmelden met de daarvoor bestemde knop op onze website (www.praktijkmaasdam.nl)

 

Veranderingen in het team

Jamie (een van de psychologen) is enkele maanden afwezig geweest ivm zwangerschapsverlof. Gelukkig is alles goed verlopen en is een gezonde dochter (Hailey) geboren. Jamie is in november weer gestart met haar spreekuren op de maandag. Ook is er een nieuwe psycholoog in onze praktijk gestart. Haar naam is Annemieke Warnaar en ze werkt op de donderdagen.

Dit jaar is er ook een nieuwe huisarts in opleiding in de praktijk, zijn naam is Casper Brokking. Wellicht bent u al eens bij hem op het spreekuur geweest. Tot eind augustus 2022 zal hij in onze praktijk zijn stage lopen. Ook is er een stagiair doktersassistente gestart, haar naam is Rosa Wijsman. Als u de praktijk belt of langs komt voor het assistente spreekuur kan het goed zijn dat u haar spreekt of ontmoet.

Eind december zal Ingrid, een van onze praktijkondersteuners, afscheid van ons nemen. Vanaf 1 februari wordt zij opgevolgd door Gerda Vink. Zij kent de Hoekse Waard al goed want ze woont in Strijen.

In verband met een al lang bestaande vacature voor een extra doktersassistent waarvoor het erg lastig blijkt in deze tijden een nieuwe collega te vinden, zullen we vermoedelijk in de eerste maanden van het komende jaar de telefonische bereikbaarheid van de praktijk laten ondersteunen door een of enkele doktersassistentes die buiten de praktijk werkzaam zijn. Dit is voor u en ons een ongewone situatie maar het ziet er naar uit dat het tenminste voor enkele maanden nodig zal zijn. We zijn in gesprek over de exacte invulling en proberen een en ander voor u zo weinig mogelijk opvallend te laten verlopen met een kwalitatief goede aanvulling op onze eigen dienstverlening en een bereikbaarheid zoals u dat van ons gewend bent. We hopen dat ook de digitale mogelijkheden die nu aanvullend aangeboden kunnen worden daarbij zullen helpen.

 

Met vriendelijke groet,

W. de Jong

Publicatiedatum: 01-12-2021